Znajdujesz się w: Strona Główna - Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa


Grupa Kapitałowa ZM „ROPCZYCE” składa się z jednostki dominującej – spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. oraz:
- ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach,
- Ropczyce Haicheng Refractories Co. Ltd. z siedzibą w Haicheng, Chiny (WFOE),
- ZM Nieruchomości sp. z o.o.

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej ZM "ROPCZYCE"

Grupa Kapitałowa budowana jest wokół dwóch podstawowych segmentów działalności:

  • ceramicznego, obejmującego produkcję i sprzedaż wyrobów ogniotrwałych oraz działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnej techniki i technologii produkcji;
  • usługowego, świadczącego działalność na rzecz producentów materiałów ogniotrwałych i hut, a także oferującego usługi serwisowe w przemyśle metalurgicznym.

Obok rozwoju poszczególnych segmentów celem Grupy jest pełne wykorzystanie efektów synergii pomiędzy obszarami. Wymiernym efektem tych działań są kompleksowe projekty inwestycyjne realizowane przy udziale spółek Grupy.