Kalendarium


Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2018 roku

28 lutego
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017 r
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.

26 kwietnia
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.

09 sierpnia
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

26 października
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r.