Znajdujesz się w: Strona Główna - Ład korporacyjny

Ład korporacyjny


Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. dążą do osiągnięcia jak najwyższych standardów w dziedzinie ładu korporacyjnego. Celem działań zarządu jest zabezpieczenie i poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy oraz innych grup interesariuszy związanych z firmą.

Zarząd oświadcza, że stosowane przez ZMR S.A. zasady ładu korporacyjnego wyznaczane są przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie normami zawartymi w dokumencie – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zwanym dalej „Dobrymi Praktykami” i są dostępne na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego notowanych spółek.
Więcej o ładzie korporacyjnym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronach GPW: corp-gov.gpw.pl