Znajdujesz się w: Strona Główna - Oferta

Oferta


 

 

Zapewniamy pełną ofertę produktową wzbogaconą o szeroki wachlarz kompleksowych usług serwisowych związanych z ceramiką ogniotrwałą.  Towarzyszymy swoim klientom przez cały cykl życia produktu, począwszy od projektowania i doradztwa technicznego, poprzez dostawę ceramiki, zabudowę i nadzór nad zabudową, aż po serwisowanie. Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów jest obecnie nieodłącznym elementem naszej oferty handlowej. Każdą ofertę staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb, aby zagwarantować Państwu maksimum satysfakcji ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

 


Oferujemy kompleksową obsługę klientów, która obejmuje:

 • projektowanie wszystkich typów wyłożeń ogniotrwałych
 • engineering i doradztwo techniczne,
 • dostawę materiałów ogniotrwałych,
 • logistykę i magazynowanie,
 • nadzór nad zabudową i instalacje materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych,
 • monitoring pracy wyrobów oraz procesów produkcji u klienta,
 • konserwacje i remonty ceramiczne,
 • dokonywanie rozliczeń w formie preferowanej przez klienta,
 • recykling,
 • serwisowanie dostarczonych urządzeń,
 • szkolenia w zakresie eksploatacji materiałów ogniotrwałych,

 

 


Oferta produktów Spółki obejmuje cztery podstawowe grupy wyrobów:

FORMOWANE WYPALANE w temperaturze do 1800 oC i wiązane ceramicznie. Wśród nich wyróżniamy: wyroby magnezjowe, magnezjowo-chromitowe, magnezjowo-spinelowe, magnezjowo-spinelowe z dodatkiem ZrO2, magnezjowo-cyrkonowe, forsterytowe, cyrkonowe, korundowo-chromitowe, korundowe na wiązaniu azotkowym, krzemionkowe, glinokrzemianowe, korundowe

 


FORMOWANE NIEWYPALANE są to produkty wiązane chemicznie: magnezjowo-grafitowe, magnezjowo-węglowe, wyroby korundowo-magnezjowo-węglowe, magnezjowo-spinelowo-grafitowe, magnezjowo-chromitowe, korundowo-grafitowe, glinokrzemianowe, prefabrykaty z niskocementowych betonów korundowo-spinelowych i spinelowych, prefabrykaty z betonów zasadowych, prefabrykaty z betonów glinokrzemianowych

 


NIEFORMOWANE materiały nieformowane mają do spełnienia w urządzeniach piecowych określone funkcje.
Przyjmując to kryterium można je podzielić na cztery grupy:

 • zaprawy, służące do łączenia kształtek w wyłożeniach murowanych,
 • masy konstrukcyjne przeznaczone do wykonywania całości lub części wyłożeń przez ich uformowanie bezpośrednio
  w miejscu instalowania.
  W zależności od sposobu nabywania spoistości, masy te można podzielić na:

  - betony ogniotrwałe, wiążące już w stanie zimnym wskutek hydraulicznego wiązania cementu,

  - masy do ubijania (narzucania), nabierające odpowiednich własności wytrzymałościowych dopiero po utworzeniu wiązania ceramicznego w wysokich temperaturach,
   
 • masy naprawcze, przeznaczone do uzupełnienia ubytków eksploatacyjnych wyłożeń,
 • powłoki ochronne – masy używane do nanoszenia na powierzchnie robocze wyłożeń w celu ich ochrony przed określonym rodzajem korozji chemicznej.

 

 


WYROBY SPECJALNE

 • Kształtki i zestawy gazoprzepuszczalne :

  - zestawy gazoprzepuszczalne dla kadzi stalowniczych,

  - zestawy dolnego dmuchu dla łukowych pieców elektrycznych,

  - kształtki dolnego dmuchu dla konwertorów stalowniczych,

  - lance do argonowania w przemyśle odlewniczym i stalowniczym,

  - kształtki gazoprzepuszczalne do rafinacji miedzi,

 

 • Króćce RH - wykonane jako kompletne, gotowe do użycia wielkogabarytowe wysoko-przetworzone  elementy złożone, zawierające w swoim składzie różne gatunki tworzyw ogniotrwałych, jak i elementy konstrukcji stalowej.


   

 

 • Zestawy spustowe do urządzeń cieplnych :

  - Zestawy spustowe do łukowych pieców elektrycznych,

  - Zestawy spustowe do konwertorów tlenowych

  - Zestawy spustowe do kadzi stalowniczych

  - Zestawy wylewowe dozatorowe do kadzi pośrednich

 

 • Monolityczne sklepienia do łukowych pieców elektrycznych – produkowane jako wielkogabarytowe, gotowe do montażu w hucie kompletne sklepienia łukowych pieców elektrycznych i pieco-kadzi.

 

 • Zbrojone, wielkogabarytowe elementy filara monolitycznego Pieca Maerza - monolityczne filary wykonane są z dużych wielkogabarytowych elementów, które posiadają specjalne zbrojenie wewnętrzne co pozwala na prowadzenie procesu suszenia oraz temperowania w temperaturze 450 – 5500C.