Podstawowe wskaźniki finansowe


  2015 2014
2013
2012
2011
2010
2009
Wskaźnik Grupa ZMR ZMR Grupa ZMR ZMR
Grupa ZMR
ZMR
Grupa ZMR
ZMR
Grupa ZMR
ZMR
Grupa ZMR
ZMR
Grupa ZMR
ZMR
Rentowność netto sprzedaży (%)
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży
5,61 5,08 4,64 5,64
5,72
5,58
3,53
4,36
1,45
5,02
-5,17
3,36
-5,68
0,65
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące bez rezerw
1,86 1,89 1,77 1,87
1,87
2,05
1,92
2,12
1,47
1,55
1,18
1,58
1,15
1,38
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0,43 0,41 0,45 0,43
0,43
0,41
0,41
0,39
0,45
0,43
0,49
0,41
0,51
0,44
Wskaźnik rentowności majątku (ROA) (%)
wynik finansowy netto/średnioroczny stan aktywów
3,32 2,92 2,64 3,10
3,62
3,33
2,58
3,08
1,13
3,43
-3,27
1,98
-3,77
0,34