Projekty zrealizowane (zakończone) przez ZMR S.A. (2010-2015)


Projekty zrealizowane (zakończone) przez Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w latach 2010-2015

1. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji króćców urządzenia RH”; rodzaj projektu: POIG Działanie 4.4; ZMR S.A. - beneficjent projektu.
2. „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych
w materiałach ogniotrwałych”
; rodzaj projektu: POIG Działanie 1.4; ZMR S.A. - beneficjent projektu.
3. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego”; rodzaj projektu: POIG Działanie 4.5.2; ZMR S.A. - beneficjent projektu.
4. „Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych”; rodzaj projektu: POIG Działanie 1.4; ZMR S.A. - beneficjent projektu.
5. „Nowa rodzina kształtek ogniotrwałych o minimalnej rozszerzalności cieplnej, odpornych na niszczący wpływ gradientu temperatury, korozji pod działaniem ciekłych żużli i reakcji redukcji na styku z węglem i metalami”; rodzaj projektu: INNOTECH ścieżka programowa In-Tech; ZMR S.A.- członek konsorcjum naukowo-technicznego z AGH Kraków WIMiC.
6. „Cyrkonowa ceramika ogniotrwała; rodzaj projektu: INNOTECH ścieżka programowa In-Tech”; ZMR S.A.- członek konsorcjum naukowo-technicznego z ICiMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
7. „Innowacyjne odmiany wyrobów zasadowych z cyrkonianem wapnia”; rodzaj projektu: INNOTECH ścieżka programowa In-Tech; ZMR S.A.- członek konsorcjum naukowo-technicznego z AGH Kraków WIMiC.
8. „Materiały magnezjowo-chromitowe o podwyższonej odporności na wstrząs termiczny”; rodzaj projektu: IniTech; ZMR S.A.- członek konsorcjum naukowo-technicznego z ICiMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.


Suma kosztów kwalifikowanych (netto) ZMR S.A. wyżej wymienionych projektów wynosi 37 964 390 zł