Znajdujesz się w: Strona Główna - O nas - Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Roman Wenc  - Przewodniczący RN

Absolwent Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu państwowego na członka rad nadzorczych. Od 1986 roku pracuje w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

 

Grzegorz Ubysz – Członek RN

Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. Jest dyrektorem Zarządzającym spółki INTERMINEX Handelsgesellschaft w Wiedniu. Wcześniej, w latach 1981-1988, pracował w Centrali Handlu Zagranicznego "MINEX" w Warszawie.

 

Lesław Wojtas - Niezależny Członek RN 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1974-1989 pracownik lokalnych samorządów terytorialnych. Od 1994 r. Prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Członek rad nadzorczych m.in.: Autosan S.A. Od 2006 r. członek BCC.

 

Konstanty Litwinow – Niezależny Członek RN

Absolwent Politechniki w Nowoczerkiewsku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Ałczewsku.Pracował między innymi w Ko. LTD „Giełda Węglowo-Towarowa SAMATA” jako Prezydent, w Domu Towarowym „Sarmata” jako Dyrektor Generalny. Była również Wiceradcą Handlowym w Ambasadzie Ukrainy w RP oraz Prezesem Zarządu w Arksteel S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu ISD Steel oraz ISD Trade, członek Jury konkursu Best of European Business.

 

Małgorzata Wypychowska - Członek RN

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1997 pracowała w kancelariach prawnych: Linklaters i Clifford Chance Warsaw. Od 1997 roku jest partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Wypychowska i Wspólnicy. W ramach doświadczenia zawodowego Pani Małgorzata Wypychowska była między innymi doradcą Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji KGHM Polska Miedź S.A., a także realizowała doradztwo prawne w takich procesach jak: restrukturyzacja Huty Ostrowiec S.A., konsolidacji Grupy Lotos S.A., czy restrukturyzacji i prywatyzacji sektora stoczniowego na rzec z Korporacji Polskie Stocznie S.A. i Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Łucja Skiba – Niezależny Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów w Akademii Psychologii Przywództwa. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w sektorze bankowym w tym ze współpracą z szeroko rozumianym biznesem. W latach 1982 – 1992 pracowała na stanowisku Doradcy Klienta w Narodowym Banku Polskim, następnie w Banku BPH, najpierw w latach 1992 – 2005 na stanowisku Dyrektora Oddziału, a następnie w latach 2005 - 2007 na stanowisku Dyrektora Makroregionu. W latach 2007 – 2017 pracowała w Alior Banku na stanowisku Dyrektora Makroregionu oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Biznesowego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, niekonkurencyjną względem działalności Spółki. Nie figuruje w rejestrze osób skazanych.