RB 17/2014 - Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu POIG