RB 31/2017 - Złożenie wobec ZMI propozycji sprzedaży akcji ZMI