RB 31/2018 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z ZMS