RB 51/2018 - Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D i E