RB 5/2018 - Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki