Walne zgromadzenie akcjonariuszy


Walne zgromadzenie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 27 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30 lipca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20 czerwca 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 14 maja 2018 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 8 lutego 2018 roku (godz. 12.00)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 8 lutego 2018 roku (godz. 11.00)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 12 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 14 pażdziernika 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 13 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 12 kwietnia 2016 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23 grudnia 2015 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 10 kwietnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 17 kwietnia 2014 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20 grudnia 2013 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 19 kwietnia 2013 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 14 grudnia 2012 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 17 kwietnia 2012 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22 sierpnia 2011 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18 kwietnia 2011 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24 września 2010 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 17 maja 2010 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2009 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 lutego 2009 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 czerwca 2008 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21 listopada 2007 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20 czerwca 2007 roku