Wyróżnienia dla firmy


2018

 • Tytuł Solidny Pracodawca 2018
 • Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator rozwiązań XXI wieku
 • XIII krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2018
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • Lider Polskiego Eksportu 2018
 • Lider Regionu w kategorii Przemysł
 • Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2017

2017

 • Trzeci Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2016
 • Tytuł "Perła Polskiej Gospodarki" w kategorii Perły Duże
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2017 w kategorii firm dużych
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • XII krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2017

 

2016

 • Tytuł i Medal Stowarzyszenia Eksporterów Polskich "Wybitny Eksporter Roku 2016"
 • Tytuł: "Perła Polskiej Gospodarki" w kategorii Perły Duże
 • Tytuł Efektywna Firma 2015
 • Tytuł Światowa Firma - Worldwide Company 2015
 • Tytuł "Lider Polskiego Eksportu 2016"
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii "Firma Globalna"
 • Tytuł "Firmy Dobrze Widzianej" 2016
 • Wyróżnienie w konkursie Orły Eksportu województwa podkarpackiego
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • XI krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2016
 • Lider Regionu w kategorii Przemysł za Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w procesach wysokotemperaturowych
 • DRUGI DIAMENT do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2015

2015

 • Wyróżnienie Medalem XXV - lecia Izby Przemysłowo Handlowej w Rzeszowie za wkład w rozwój Izby oraz Samorządu Gospodarczego
 • Tytuł "Firmy Dobrze Widzianej" 2015
 • Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej
  dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii "Eksporter"
 • Top Pracodawca Polski Wschodniej 2015
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • X krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2015
 • Nagroda Orzeł Eksportu w województwie podkarpackim w kategorii NAJLEPSZY EKSPORTER
 • PIERWSZY DIAMENT do Złotej Statuetki Lider Polskiego Biznesu 2014

2014

 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2014 w kategorii "Partner firm zagranicznych"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • IX krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2014
 • Przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
 • Godło EKO-INSPIRACJA 2013 w kategorii FIRMA
 • Lider Polskiego Biznesu 2013

2013

 • Nagroda Lider Regionu w kategorii Innowacyjne Rozwiązania Produkcyjne
 • Tytuł "Firmy Dobrze Widzianej" w konkursie oranizowanym przez Business Centre Club pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przyznanie tytułu jest wyrazem uznania i podziękowaniem firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu"
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2013 w kategorii "Marka Europejska"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • VIII krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2013

2012

 • Przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
 • Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
 • Medal Przyjaciela Wydziału nadany przez Dziekana i Radę Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, w uznaniu zasług za wieloletnią współpracę i wspieranie rozwoju wydziału.
 • Dyplom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego 2012 dla Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za całokształt działalności w zakresie rozwoju branży hutniczej na ziemiach polskich w aspekcie techniki.
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii EKSPORTER. Promuje Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, przyciąga inwestorów oraz buduje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • VII krotny Lider Województwa Podkarpackiego w latach 2003-2012


2011

 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w kategorii "EXPORTER"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • Szmaragdowa Kula "Lider Województwa Podkarpackiego"


2010

 • Status Upoważnionego Przesiębiorcy AEO PL AEOF 400000100005 został nadany przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których m. in. organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych podległy zakończonemu sukcesem audytowi.
 • Certyfikat uczestnictwa w projekcie Unii Europejskiej CERAMIN pt. "Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego".
 • Certyfikat "Przejrzysta Firma" nr D-U-N-S: 422195159 nadany za publikację sprawozdań finansowych lub przekazanie ich Dun and Bradstreet Poland


2009

 • Spółka otrzymała z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. wyróżnienie za szczególną dbałość o jakość swoich wyrobów
 • "Wiarygodny Partner w Biznesie" - wyróżnienie Grupy PGE za wieloletnią współpracę handlową
 • Certyfikat "Firma Bliska Środowisku 2008" - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pod honorowym patronatem Ministra Środowiska
 • Certyfikat "Przejrzysta Firma" nr DUNS: 644092918 - nadany za publikację sprawozdań finansowych lub przekazanie ich Dun and Bradstreet Poland


2008

 • Platynowa Statuetka oraz Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie
 • Tytuł Laureata V Edycji Konkursu "Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2007"


2007

 • Platynowy Laur oraz Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"
 • II nagroda Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie w regionalnym konkursie "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"
 • Konkurs Gepardy Biznesu - Dyplom w kategorii "Najdynamiczniejsza firma województwa podkarpackiego"
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2007 w kategorii firm dużych
 • Medal na XIII Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa za nowoczesność prezentacji i styl wystąpienia targowego
 • Szmaragdowa Kula "Lider Województwa Podkarpackiego"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"


2006

 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
 • Złoty Laur oraz Certyfikat "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" w edycji konkursu za rok 2006
 • Rubinowa Odznaka "Lider Województwa Podkarpackiego"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"
 • Nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2005


2005

 • Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów "Za zasługi dla wynalazczości"
 • Certyfikat Innowacyjności 2005
 • Srebrny Laur oraz Certyfikat "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" w edycji konkursu za rok 2005
 • "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2005" - Nagroda Specjalna dla Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA w uznaniu za 30-letni wkład w rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego, wiarygodność, profesjonalizm oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej
 • Rubinowa Odznaka "Lider Województwa Podkarpackiego"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego"


2004

 • Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dla Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA za wybitne osiągnięcia w obszarze dokonań innowacyjno-technicznych oraz wdrożeniowych
 • Brązowy Laur, Złoty Certyfikat oraz tytuł "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" w edycji konkursu za rok 2004.
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza'2004 - Wyróżnienie dla Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA (kategoria dużych firm).
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza'2004 - Firma Pięciolecia.
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
 • Złota Odznaka "Lider Województwa Podkarpackiego".


2003

 • Nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2003 w kategorii duże przedsiębiorstwa
 • Złota Statuetka oraz tytuł "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" w edycji konkursu za rok 2003
 • Wręczenie Certyfikatu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 oraz Certyfikatu w dziedzinie ochrony środowiska ISO 14001
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza'2003 - Wyróżnienie dla Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (kategoria dużych firm)
 • Złota Odznaka "Lider Województwa Podkarpackiego"
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".


2002

 • Dyplom za uczestnictwo w konkursie "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2002" w kategorii dużych firm. Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego. Organizatorzy konkursu: Wojewoda Podkarpacki. Centrum Promocji Biznesu. Marszałek Województwa Podkarpackiego.
 • Mianowanie ZM "ROPCZYCE" S.A. Członkiem Akademii Marek. Akt Legitymacyjny został wręczony uroczyście w dniu 22 maja 2002 r. w Królewskiej Kopalni Soli w Wieliczce. Spółka będąc Członkiem Akademii Marek uczestniczy w realizacji Programu Marketingu Narodowego
 • Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w edycji za rok 2002 w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.


2001

 • Uzyskanie statusu Założyciela Akademii Marek. Akademia Marek, którą reprezentują: Ministerstwo Gospodarki i Krajowa Izba Gospodarcza, to korporacja skupiająca wybitne firmy i instytucje o uznanej marce, powszechnie szanowane za profesjonalizm, walory moralne i intelektualne, a także łączące sukcesy gospodarcze ze służbą publiczną.
 • Uzyskanie Certyfikatu Firmy Markowej. Certyfikat został wydany przez Instytut Marki Polskiej, będący realizatorem Programu Przywrócenia Roli i Znaczenia Marek Firmowych i Handlowych w Polsce MARKA-MARKOM. Instytut działa z upoważnienia Ministerstwa Gospodarki i Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w edycji za rok 2001, w konkursie organizowanym przez Kraj ową Izbę Gospodarczą. Ponadto szczególne wyróżnienie: Złoty Certyfikat i Statuetka "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz List Gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób zostało uhonorowanych 15 firm w skali ogólnopolskiej, które zdobyły tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w kolejnych trzech edycjach konkursu.


2000

 • Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w edycji za rok 2000, w konkursie organizowanym przez Kraj ową Izbę Gospodarczą.
 • Wyróżnienie w konkursie o tytuł "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" w kategorii zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób, województwa podkarpackiego w 2000 r.
 • Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w edycji za rok 1999, w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.


1998

 • II miejsce w konkursie o tytuł "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" w kategorii zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób okręgu rzeszowskiego w 1998 r.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, za osiągnięcia w wynalazczości związanej z poprawą warunków pracy. Organizator konkursu: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.


1995

 • I miejsce w konkursie o tytuł "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" okręgu rzeszowskiego w 1995 r., w kategorii zakładów o zatrudnieniu ponad 600 osób.


1994
 

 • II miejsce w konkursie o tytuł "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" okręgu rzeszowskiego w 1994 r., w kategorii zakładów o zatrudnieniu ponad 600 osób. Organizatorzy konkursu: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, Związek Pracodawców "Małopolska" w Rzeszowie.