ZMR S. A. Kreatorem rozwiązań XXI wieku


18 września 2018 roku, w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, odbyła się 10. edycja konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki.

Jednym z laureatów tego prestiżowego konkursu została nasza firma, uzyskując tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator rozwiązań XXI wieku.

Jest to wyróżnienie dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych, nowatorskich produktów lub usług dotychczas w świecie nie oferowanych.

„Zaszczytny tytuł Kreatora rozwiązań XXI wieku jest wyrazem uznania dla całej załogi, a w szczególności dla naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego szeregi zasila blisko 50-cio osobowa wykwalifikowana kadra specjalistów. Konsekwentnie realizujemy przyjętą w zeszłym roku strategię 4D.  Każdego dnia pracujemy nad opracowaniem, a następnie wdrożeniem nowych rozwiązań materiałowych o specjalnych właściwościach dla poszczególnych przemysłów stosujących procesy wysokotemperaturowe. Wyróżnienie Kreatora rozwiązań XXI wieku daje nam dodatkową motywację do tworzenia coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, dopełniających naszą kompleksową ofertę, wpisując się tym samym w oczekiwania rynku w zakresie optymalizacji kosztowej i produktowej” – dodaje Józef Siwiec, Prezes Zarządu ZMR SA.

Podstawowym celem konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki jest: promocja Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.

Honorowy patronat nad konkursem objął po raz kolejny Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.