Zapytanie ofertowe nr 34 Nabycie spektrometru fluorescencji rentgenowskiej


Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. informują iż dnia 05-11-2018 r. wpłynęło do spółki zapytanie poniższej treści :

 

Pytanie :

 

- Czy Zamawiający pisząc w punkcie "j - Na dostawcy urządzenia spoczywa odpowiedzialność wyposażenia konfiguracji spektrometru we wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w zakresie zarówno opartym na kalibracjach jak i programie do analizy bezwzorcowej." o spoczywającej na "Dostawcy odpowiedzialności wyposażenia we wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w zakresie opartym na kalibracji", miał na myśli dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) wraz z odczynnikami potrzebnymi do przygotowania np. próbek metodą stapiania?
Jeżeli materiały te będą objęte zakresem dostawy, prosimy o sprecyzowanie w jakich zakresach pomiarowych i dla jakich pierwiastków mają być dostarczone materiały odniesienia oraz odczynniki potrzebne do przygotowania próbek do analizy.

 

Spółka wyjaśnia :

 

Odpowiedź :

 

- Certyfikowane materiały odniesienia do wzorcowania i odczynniki potrzebne do stapiania próbek nie wchodzą w zakres tego punktu zapytania.