ZM Service Sp. z o.o.


ZM Service Sp. z o.o.
Adres: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce

www.zmservice.eu

Zakres oferty spółki ZM SERVICE Sp. z o.o.:

  • projektowanie i wykonawstwo linii technologicznych,
  • kompleksowa obsługa serwisowa maszyn i urządzeń,
  • realizacja innowacyjnych projektów inwestycyjnych,
  • utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń oraz przemysłowych linii technologicznych
  • produkcja urzązeń do aplikacji wyrobów ogniotrwałych,
  • specjalizacja w zakresie wykonywania urządzeń aplikacyjnych dla przemysłu hutniczego,
  • dedykowana oferta dla przemysłu cementowo-wapienniczego, wydobywczego i przetwórczego, polegająca na wykonawstwie i regeneracji powłok trudnościeralnych

Koncentracja Spółki na działalności usługowej jest realizowana w ramach zorganizowanego Centrum Serwisowego obejmującego sferę tzw. utrzymania ruchu,
tj. bieżące potrzeby wynikające z realizacji planu produkcji, jak również obsługę form i oprzyrządowania niezbędnego do utrzymania dyspozycyjności linii produkcyjnych.