Szanowni Pańswo,

Niniejszym informujemy, że nasza firma wdrożyła mechanizmy zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa poprzez działania informacyjne, organizacyjne i inne opisane w wewnętrznej procedurze, przekazanej wszystkim pracownikom firmy.

Instytucje rynku kapitałowego