Nazwa Plik
ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1698,4kWp”
Klauzula Inspektor Nadzoru

Instytucje rynku kapitałowego