INŻYNIERING

Zdiagnozuj, Zaprojektuj, Zbuduj, Serwisuj

Wysoka jakość wyrobów i usług oraz zaufanie klientów są oparte na zindywidualizowanym podejściu Grupy ZM Ropczyce do każdego projektu, w połączeniu z szybką ścieżką decyzyjną umożliwiającą natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych i nieprzewidywalnych.

Zapewniamy:

1

diagnozę potrzeb i rekomendacje w sferze technologii wyłożeń ogniotrwałych w piecach i instalacjach klienta;

2

analizy badawczo – projektowe i techniczno – ekonomiczne;

3

doradztwo techniczne i inspirowanie działań rozwojowych;

4

kompletowanie organizacja logistyki dostaw;

5

nadzór i wykonawstwo konserwacji oraz remontów wyłożeń ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych;

6

monitoring pracy i zużycia wyrobów;

7

prowadzenie baz danych na temat stosowanych materiałów ogniotrwałych;

8

analizę kosztów zużycia materiałów ceramicznych w poszczególnych urządzeniach cieplnych;

9

magazynowanie i utrzymanie niezbędnych zapasów materiałów ceramicznych oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi;

10

usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne;

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. to Zaufany Dostawca rozwiązujący problemy i biorący odpowiedzialność za wdrożone rozwiązania produktowe i technologiczne.