RELACJE INWESTORSKIE

Natalia Szewc

tel.: +48 17 22 29 356

e-mail: Natalia.Szewc@ropczyce.com.pl

DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

Leszek Piczak

tel.: +48 17 22 29 202

e-mail: Leszek.Piczak@ropczyce.com.pl

Zakłady Magnezytowe
„ROPCZYCE” S.A.

ul. Postępu 15c

02-676 Warszawa

 

 

Adres do korespondencji

ul. Przemysłowa 1

39-100 Ropczyce

Polska

tel. (17) 22 29 222

fax. (17) 22 29 229

Instytucje rynku kapitałowego