Oferta

Zapewniamy pełną ofertę produktową wzbogaconą o szeroki wachlarz kompleksowych usług serwisowych związanych z ceramiką ogniotrwałą.

Towarzyszymy swoim klientom przez cały cykl życia produktu, począwszy od projektowania i doradztwa technicznego, poprzez dostawę ceramiki, zabudowę i nadzór nad zabudową, aż po serwisowanie. Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów jest obecnie nieodłącznym elementem naszej oferty handlowej. Każdą ofertę staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb, aby zagwarantować Państwu maksimum satysfakcji ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

W ramach współpracy zapewniamy

1

projektowanie wyłożeń ogniotrwałych

2

inżyniering i doradztwo techniczne;

3

logistykę i dostawę wyrobów;

4

serwis instalacyjny, eksploatacyjny i poeksploatacyjny;

5

analizę pracy wyrobów;

6

ofertę maszyn i urządzeń do aplikacji wyrobów ogniotrwałych;

7

szkolenia w zakresie eksploatacji materiałów ogniotrwałych.

Oferta produktów Spółki obejmuje
CZTERY PODSTAWOWE GRUPY WYROBÓW

MATERIAŁY FORMOWANE WYPALANE

Grupa wyrobów, w której kształtki są wypalane w maksymalnej temperaturze do 1800 oC i wiązane ceramicznie. Wśród nich wyróżniamy wyroby: magnezjowe, magnezjowo-chromitowe, magnezjowo-spinelowe (również z dodatkiem ZrO2), magnezjowo-forsterytowe, magnezjowo-cyrkonowe na wiązaniu forsterytowym, cyrkonowe, korundowe, korundowo-chromowe, krzemionkowe, wysokoglinowe.

MATERIAŁY FORMOWANE NIEWYPALANE

Grupa obejmuje wyroby zwierające węgiel z wiązaniem żywicznym lub pakowym, a także wyroby o wiązaniu chemicznym i hydraulicznym. Do tej grupy należą wyroby: magnezjowo-węglowe, korundowo-węglowe, korundowo-magnezjowo-węglowe, magnezjowo-spinelowo-węglowe, magnezjowo-chromitowe, wysokoglinowe, prefabrykaty z niskocementowych betonów korundowo-spinelowych i spinelowych, prefabrykaty z betonów zasadowych, prefabrykaty z betonów glinokrzemianowych.

MATERIAŁY NIEFORMOWANE

W obrębie tej grupy wyroby dzielimy na cztery podgrupy, ze względu na określone funkcje jakie spełniają w urządzeniach cieplnych:

1

zaprawy do łączenia kształtek wymurówek;

2

masy konstrukcyjne do wykonywania całości lub części wyłożeń przez ich uformowanie bezpośrednio w miejscu instalowania.
W zależności od sposobu nabywania spoistości:

- betony ogniotrwałe: korundowe, korundowo-spinelowe, glinokrzemianowe,
- masy do ubijania (narzucania);

3

masy naprawcze przeznaczone do uzupełnienia ubytków eksploatacyjnych;

4

powłoki ochronne używane do nanoszenia na powierzchnie robocze wyłożeń, jako warstwa ochronna przed korozją.

CERAMIKA SPECJALNA - wykonywane jako kompletne, gotowe do montażu elementy, najczęściej złożone. Zawierają w swoim składzie różne gatunki tworzyw ogniotrwałych, jak i elementy konstrukcji stalowej.

KSZTAŁTKI I ZESTAWY GAZOPRZEPUSZCZALNE

- zestawy gazoprzepuszczalne dla kadzi stalowniczych,
- zestawy dolnego dmuchu dla łukowych pieców elektrycznych,
- kształtki dolnego dmuchu dla konwertorów stalowniczych,
- lance do argonowania w przemyśle odlewniczym i stalowniczym,
- kształtki gazoprzepuszczalne do rafinacji miedzi

WYROBY WIELKOGABARYTOWE

- króćce RH,
- monolityczne sklepienia do łukowych pieców elektrycznych
- elementy filaru monolitycznego

ZESTAWY SPUSTOWE DO URZĄDZEŃ CIEPLNYCH

- zestawy spustowe do łukowych pieców elektrycznych,
- zestawy spustowe do konwertorów tlenowych
- zestawy spustowe do kadzi stalowniczych
- zestawy wylewowe dozatorowe do kadzi pośrednich