Józef Siwiec

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik. Absolwent Technikum Ceramicznego w Gliwicach oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu techniki cieplnej. Od 1979 r. związany z Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. Pracował jako technolog, mistrz produkcji, kierownik wydziału produkcyjnego, dyrektor ds. produkcji i handlu, dyrektor naczelny. W latach 1992-2000 był członkiem zarządu Spółki, a od 2000 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Marian Darłak

Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju

Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od 1978 r. związany z Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. Pracował jako mistrz produkcji, kierownik wydziału produkcyjnego, kierownik działu kontroli jakości, szef zarządzania jakością, szef produkcji, dyrektor rozwoju i produkcji. Od 2000 r. jest członkiem zarządu Spółki. Od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Jakości i Rozwoju.

Robert Duszkiewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Wykształcenie wyższe ekonomiczne – Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Całą karierę zawodową związał z finansami, począwszy od rozpoczęcia pracy w 1993 roku w "WSK-PZL" Mielec S.A. Następnie pracował w przemyśle motoryzacyjnym pełniąc między innymi funkcje, kontrolera finansowego – zastępcy dyrektora finansowego w Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. należącego do amerykańskiego koncernu Lear, a następnie dyrektora finansowego dwóch zakładów niemieckiej grupy Kirchhoff – Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i Kirchoff Polska Assembly Sp. z o.o. Od 2010 roku związany z zakładami Magnezytowymi "ROPCZYCE" S.A. W latach 2010-2012 był członkiem zarządu spółki, natomiast od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Jerzy Gdula

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Wykształcenie wyższe ekonomiczne – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie), Zarządzanie i Marketing. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Zarządzania Wartością Firmy oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym ponad 15-letnie w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim oraz w stopniu komunikatywnym językiem rosyjskim. Od 2006 r. jest związany z Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. Pracował kolejno, jako samodzielny ekonomista, samodzielny referent ds. sprzedaży eksportowej, specjalista ds. sprzedaży eksportowej, menadżer produktu, kierownik działu sprzedaży, zastępca dyrektora sprzedaży. Od 2013 r. zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży a od 1 marca 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.