Józef Siwiec

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik. Absolwent Technikum Ceramicznego w Gliwicach oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu techniki cieplnej. Od 1979 r. związany z Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. Pracował jako technolog, mistrz produkcji, kierownik wydziału produkcyjnego, dyrektor ds. produkcji i handlu, dyrektor naczelny. W latach 1992-2000 był członkiem zarządu Spółki, a od 2000 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Marian Darłak

Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju

Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od 1978 r. związany z Zakładami Magnezytowymi „ROPCZYCE” S.A. Pracował jako mistrz produkcji, kierownik wydziału produkcyjnego, kierownik działu kontroli jakości, szef zarządzania jakością, szef produkcji, dyrektor rozwoju i produkcji. Od 2000 r. jest członkiem zarządu Spółki. Od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Jakości i Rozwoju.

Robert Duszkiewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Wykształcenie wyższe ekonomiczne – Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Całą karierę zawodową związał z finansami, począwszy od rozpoczęcia pracy w 1993 roku w "WSK-PZL" Mielec S.A. Następnie pracował w przemyśle motoryzacyjnym pełniąc między innymi funkcje, kontrolera finansowego – zastępcy dyrektora finansowego w Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. należącego do amerykańskiego koncernu Lear, a następnie dyrektora finansowego dwóch zakładów niemieckiej grupy Kirchhoff – Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i Kirchoff Polska Assembly
Sp. z o.o. Od 2010 roku związany z zakładami Magnezytowymi "ROPCZYCE" S.A. W latach 2010-2012 był członkiem zarządu spółki, natomiast od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.