Roman Wenc

Przewodniczący RN

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1986 roku pracownik Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu państwowego na członka rad nadzorczych w ramach szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, jak również szkolenie z zarządzania organizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej i Lubelską Szkołę Biznesu. Brał udział w szkoleniach dotyczących rachunkowości zarządczej dla menedżerów, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania produkcją i szkoleniach organizowanych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska dotyczących wyników finansowych firmy. Uczestnik szkoleń dotyczących Spółek Prawa Handlowego i Komitetu Audytu.

Grzegorz Ubysz

Członek RN

Posiada wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym spółki Interminex Handelsgesellschaft w Wiedniu. Wcześniej w latach 1981 – 1988 był pracownikiem Centrali Handlu Zagranicznego „MINEX” w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z handlem międzynarodowym, dotyczącym głównie rynków surowcowych, a także wynikające z udziału w realizacji projektów dotyczących konsolidacji i akwizycji podmiotów gospodarczych na rynkach europejskich.

Lesław Wojtas

Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1970 – 1989 pracownik administracji gminnej, pełnił różne funkcje w tym sekretarza gminy – głównego księgowego, a następnie naczelnika gminy. Od 1989 rozpoczął pracę w Banku Spółdzielczym w Sanoku gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora banku, a od 1994 Prezesa Zarządu do chwili przejścia na emeryturę w 2016 roku. Aktywny uczestnik prac Związku Banków Polskich w zakresie transformacji elektronicznej obsługi klienta przez banki oraz jako funkcyjny działacz BCC Warszawa i region Podkarpacia. W ramach doświadczenia zawodowego był między innymi Członkiem Rady Nadzorczej PKS Sanok, później Sanockiej Fabryki Autobusów S.A. w Sanoku, a także Członkiem Rady Zrzeszenia BPS w Warszawie oraz Rady Nadzorczej ZM Invest.

Andrzej Pietruszyński

Niezależny Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – radca prawny. W latach 2003 - 2010 pracownik Kancelarii Prawnych: Modrzejewski Wypychowska Gersdorf, a następnie Modrzejewski Wypychowska oraz Wypychowska Błeszyńska Wysocka, Banasik Wołoch. Od 2011 r. wspólnik Kancelarii Prawnej Wypychowska i Wspólnicy sp.k. (obecnie Wypychowska Pietruszyński sp.j.). Aktywny uczestnik prac samorządu zawodowego radców prawnych - członek komisji stałej do spraw promocji i rozwoju zawodowego OIRP Warszawa. W ramach praktyki zawodowej Pan Andrzej Pietruszyński świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. W ramach doświadczenia zawodowego był między innymi doradcą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie restrukturyzacji aktywów non core, doradzał ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w sporze z developerem energetyki wiatrowej, jak również świadczył pomoc prawną w takich procesach jak sprzedaż Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czy też sprzedaż aktywów szwedzkiej firmy Vattenfall w Polsce. Brał także udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru wykonawcy badań środowiskowych i lokalizacyjnych pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obecnie stale doradza największemu na świecie operatorowi usług wizowych VFS Global oraz reprezentuje Emitenta w kluczowych postępowaniach sądowych.

Krzysztof Mazur

Niezależny Członek RN

Pan Krzysztof Mazur posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również Studia Podyplomowe w dziedzinie bankowości oraz Studia w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie obrony dyplomu Executive Master Business of Administration w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, uprawniającego m.in. do zasiadania w składach rad nadzorczych przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa.
Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w SIM Podkarpacie sp. z o.o., koordynując społeczne inwestycje mieszkaniowe na terenie 7 gmin województwa podkarpackiego. W latach 2003-2018 pełnił funkcje zarządcze w sektorze bankowym. Był odpowiedzialny między innymi za analizę i weryfikację planów finansowych w zakresie zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. W latach 2018-2021 zarządzał finansami przedsiębiorstw oraz zajmował się sporządzaniem i weryfikacją biznesowych planów inwestycyjnych, bankowych i dotacyjnych dla potrzeb instytucji finansowych i niefinansowych. W ramach doświadczenia zawodowego Pan Krzysztof Mazur był m.in. członkiem Rady Nadzorczej REMET S.A. w Stalowej Woli, a także działał społecznie jako Prezes Zarządu Fundacji DOMUS PACIS, zajmującej się renowacją zabytków rzeszowskich.