Roman Wenc

Przewodniczący RN

Absolwent Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu państwowego na członka rad nadzorczych. Od 1986 roku pracuje w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

Grzegorz Ubysz

Członek RN

Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. Jest dyrektorem Zarządzającym spółki INTERMINEX Handelsgesellschaft w Wiedniu. Wcześniej, w latach 1981-1988, pracował w Centrali Handlu Zagranicznego "MINEX" w Warszawie.

Lesław Wojtas

Niezależny Członek RN

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1974-1989 pracownik lokalnych samorządów terytorialnych. Od 1994 r. Prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Członek rad nadzorczych m.in.: Autosan S.A. Od 2006 r. członek BCC.

Konstanty Litwinow

Niezależny Członek RN

Absolwent Politechniki w Nowoczerkiewsku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Ałczewsku.Pracował między innymi w Ko. LTD „Giełda Węglowo-Towarowa SAMATA” jako Prezydent, w Domu Towarowym „Sarmata” jako Dyrektor Generalny. Był również Wiceradcą Handlowym w Ambasadzie Ukrainy w RP oraz Prezesem Zarządu w Arksteel S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu ISD Steel oraz ISD Trade, członek Jury konkursu Best of European Business.

Łucja Skiba

Niezależny Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów w Akademii Psychologii Przywództwa. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w sektorze bankowym w tym ze współpracą z szeroko rozumianym biznesem. W latach 1982 – 1992 pracowała na stanowisku Doradcy Klienta w Narodowym Banku Polskim, następnie w Banku BPH, najpierw w latach 1992 – 2005 na stanowisku Dyrektora Oddziału, a następnie w latach 2005 - 2007 na stanowisku Dyrektora Makroregionu. W latach 2007 – 2017 pracowała w Alior Banku na stanowisku Dyrektora Makroregionu oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Biznesowego.