Roman Wenc

Przewodniczący RN

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1986 roku pracownik Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. Posiada dyplom potwierdzający złożenie egzaminu państwowego na członka rad nadzorczych w ramach szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, jak również szkolenie z zarządzania organizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej i Lubelską Szkołę Biznesu. Brał udział w szkoleniach dotyczących rachunkowości zarządczej dla menedżerów, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania produkcją i szkoleniach organizowanych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska dotyczących wyników finansowych firmy. Uczestnik szkoleń dotyczących Spółek Prawa Handlowego i Komitetu Audytu.

Grzegorz Ubysz

Członek RN

Posiada wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym spółki Interminex Handelsgesellschaft w Wiedniu. Wcześniej w latach 1981 – 1988 był pracownikiem Centrali Handlu Zagranicznego „MINEX” w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z handlem międzynarodowym, dotyczącym głównie rynków surowcowych, a także wynikające z udziału w realizacji projektów dotyczących konsolidacji i akwizycji podmiotów gospodarczych na rynkach europejskich.

Lesław Wojtas

Niezależny Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1970 – 1989 pracownik administracji gminnej, pełnił różne funkcje w tym sekretarza gminy – głównego księgowego, a następnie naczelnika gminy. Od 1989 rozpoczął pracę w Banku Spółdzielczym w Sanoku gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora banku, a od 1994 Prezesa Zarządu do chwili przejścia na emeryturę w 2016 roku. Aktywny uczestnik prac Związku Banków Polskich w zakresie transformacji elektronicznej obsługi klienta przez banki oraz jako funkcyjny działacz BCC Warszawa i region Podkarpacia. W ramach doświadczenia zawodowego był między innymi Członkiem Rady Nadzorczej PKS Sanok, później Sanockiej Fabryki Autobusów S.A. w Sanoku, a także Członkiem Rady Zrzeszenia BPS w Warszawie oraz Rady Nadzorczej ZM Invest.

Łucja Skiba

Niezależny Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności planowanie i finansowanie oraz podyplomowych studiów w Akademii Psychologii Przywództwa. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w sektorze bankowym w tym ze współpracą z szeroko rozumianym biznesem. W latach 1982 – 1992 pracowała na stanowisku Doradcy Klienta w Narodowym Banku Polskim, następnie w Banku BPH, najpierw w latach 1992 – 2005 na stanowisku Dyrektora Oddziału, a następnie w latach 2005 - 2007 na stanowisku Dyrektora Makroregionu. W latach 2007 – 2017 pracowała w Alior Banku na stanowisku Dyrektora Makroregionu oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Biznesowego, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie startup bankowego oraz zarządzanie zespołami. Posiada dyplom dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Andrzej Pietruszyński

Członek RN

Posiada wykształcenie wyższe, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – radca prawny. W latach 2003 - 2010 pracownik Kancelarii Prawnych: Modrzejewski Wypychowska Gersdorf, a następnie Modrzejewski Wypychowska oraz Wypychowska Błeszyńska Wysocka, Banasik Wołoch. Od 2011 r. wspólnik Kancelarii Prawnej Wypychowska i Wspólnicy sp.k. (obecnie Wypychowska Pietruszyński sp.j.). Aktywny uczestnik prac samorządu zawodowego radców prawnych - członek komisji stałej do spraw promocji i rozwoju zawodowego OIRP Warszawa. W ramach praktyki zawodowej Pan Andrzej Pietruszyński świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, handlowego, postępowania cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. W ramach doświadczenia zawodowego był między innymi doradcą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie restrukturyzacji aktywów non core, doradzał ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w sporze z developerem energetyki wiatrowej, jak również świadczył pomoc prawną w takich procesach jak sprzedaż Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czy też sprzedaż aktywów szwedzkiej firmy Vattenfall w Polsce. Brał także udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru wykonawcy badań środowiskowych i lokalizacyjnych pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obecnie stale doradza największemu na świecie operatorowi usług wizowych VFS Global oraz reprezentuje Emitenta w kluczowych postępowaniach sądowych.