Wraz z powstaniem w 1971 roku Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., na ropczyckiej ziemi zostały zapoczątkowane przeobrażenia gospodarcze.
Narodziny nowego przemysłu dały wówczas młodym ludziom możliwość startu i awansu społecznego. Dzisiaj pracują tu rodzinne pokolenia. Na przestrzeni lat Grupa Kapitałowa ROPCZYCE dała zatrudnienie 600-800 pracownikom i pod tym względem należy do liderów regionu. Bogata tradycja, nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz profesjonalizm kadry to atuty, dzięki którym nasza firma prężnie się rozwija i umacnia swoją pozycję rynkową.

Zrównoważony rozwój jest ideą przewodnią naszej działalności. Dążymy do tego, aby efekty działań podejmowanych we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki służyły głównie pracownikom, środowisku naturalnemu, otoczeniu społecznemu oraz jej samej. Dokładamy wszelkich starań aby cele i zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego stawały się coraz bliższe naszej organizacji i były realizowane poprzez działania stanowiące wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu.

Działania mające charakter aktywności społecznie odpowiedzialnej są głęboko zakorzenione w tradycji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
Współpraca we wszystkich sferach działalności opiera się na partnerstwie i stosowaniu najwyższych standardów etycznych, co podnosi jej konkurencyjność.

DO NASZYCH GŁÓWNYCH CELÓW NALEŻĄ:

1

zaspokojenie wymagań klientów oraz kształtowanie wizerunku wiarygodnego dostawcy

2

troska o ekonomiczny wynik firmy

3

przestrzeganie prawa i norm etycznych

4

działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego (prowadzenie działań związanych z ograniczaniem i monitoringiem wpływu działalności gospodarczej Spółki na jej otoczenie)

5

podejmowanie działalności na rzecz pracowników firmy

6

podejmowanie działalności charytatywnej

7

zapewnienie stałej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy

Instytucje rynku kapitałowego