Równowaga pomiędzy zakładem i otoczeniem
jest podstawą prawidłowego funkcjonowania firmy.
Sukces możliwy jest tylko wtedy, gdy podejmowane działania
uwzględniają interesy obecnych oraz przyszłych pokoleń.

W Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE”  S.A. wdrożono i certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem i Zarządzania BHP wg. norm: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 ; ISO 45001:2018. Została określona polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania .

CHRONIMY PRZYRODĘ

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. od początku działalności prowadzą szereg intensywnych działań zmierzających do jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania oparta jest na zasadach zrównoważonego rozwoju i ma na celu zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających ograniczenie i nadzorowanie wpływu działalności gospodarczej Spółki na jej otoczenie. Jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę otaczającej nas przyrody, zdrowia i życia ludzi oraz łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Realizujemy zadania inwestycyjne, których celem jest wdrażanie innowacyjnej, ekoefektywnej technologii umożliwiającej wytwarzanie materiałów ogniotrwałych.

Nie przekraczamy dopuszczalnych norm ustalonych przepisami prawa w zakresie poszczególnych elementów środowiska

Techniczne metody ochrony środowiska jako całości oparte są w naszej firmie na:

 • zapewnieniu efektywnej i oszczędnej gospodarki materiałowo-surowcowej na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego poprzez  zawracanie pyłów
  i wyrobów wybrakowanych do procesów produkcyjnych w tej samej instalacji, co przyczynia się do zmniejszonego zapotrzebowania na surowce oraz sprzyja zmniejszeniu ilości powstających odpadów,
 • zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń odpylających,
 • ograniczeniu zużycia energii w wyniku zastosowania odzysku ciepła z procesów termicznych,
 • prowadzeniu działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej poprzez zastosowanie wozów piecowych o mniejszych stratach cieplnych,
 • efektywnym i oszczędnym wykorzystaniu wody poprzez monitorowanie zużycia wody,stosowanie zamkniętych obiegów wodnych do chłodzenia,
 • utrzymaniu maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej w należytym stanie technicznym.
 • posiadaniu procedury i instrukcji wydziałowych dotyczących gotowości na wypadki przy pracy i awarie,
 • stosowanie odpowiednich instrukcji w zakresie gospodarki odpadami.

 

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. systematycznie podejmują działania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Znajduje to odzwierciedlenie w realizowanych 2 letnich programach jakości, środowiska i BHP.

 

SEGREGUJEMY ODPADY

W naszej firmie funkcjonuje system segregacji odpadów. Dokonujemy segregacji odpadów opakowaniowych, które przekazujemy do recyklingu: makulatury, tworzyw sztucznych, zużytych tonerów drukarek.

Prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez:

 • ponowne wykorzystanie do użytku własnego opakowań wielokrotnego użytku (palety, worki big-bag),
 • zwiększenie odzysku makulatury i opakowań z tworzyw sztucznych,
 • zawracanie do produkcji wyrobów wybrakowanych powstałych w toku produkcji,
 • minimalizację odpadów kierowanych do składowania.

W 2009 OTRZYMALIŚMY:

 • Wyróżnienie za szczególną dbałość o jakość swoich wyrobów z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o
 • Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2008” – Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pod honorowym patronatem Ministra Środowiska

W 2010 ROKU OTRZYMALIŚMY:

 • Certyfikat uczestnictwa w projekcie Unii Europejskiej CERAMIN pt. „Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego”.

W 2013 ROKU OTRZYMALIŚMY:

 • Wyróżnienie godłem EKO-INSPIRACJA 2013 w kategorii FIRMA

Instytucje rynku kapitałowego