W Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. już od 1975 roku zajmujemy się produkcją materiałów ogniotrwałych. Stale poszerzamy swoją ofertę o nowe grupy wyrobów, rozwijając jednocześnie zaplecze badawcze.

W 2014 roku w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej utworzyliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe Materiałów Ceramicznych. Nasze Centrum tworzą wykwalifikowani specjaliści, którzy dzięki połączeniu bogatego doświadczenia i wiedzy zapewniają swoim klientom wszechstronną obsługę. Główny zakres działań Centrum skupia się wokół nadzoru nad bieżącą produkcją, projektowania nowych rozwiązań konstrukcyjno– materiałowych, modyfikacji istniejących oraz nadzoru nad instalacją materiałów w urządzeniach cieplnych.

Nasi specjaliści nieustannie doskonalą produkty, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby i konieczność dostosowania się do dynamicznych zmian rynkowych. Stały kontakt z klientem pozwala nam na bieżącą analizę i możliwość natychmiastowej reakcji na pojawiające się problemy.

Nasze profesjonalne zaplecze badawcze umożliwia przeprowadzanie eksperymentów w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej. Bogato wyposażone pracownie: technologiczna, fizyczna, chemiczna, badań fazowych i badań termomechanicznych pozwalają badać wszystkie wdrażane produkty oraz wykonywać analizy Post Mortem. Dostarczają one między innymi informacji o sposobie zużywania się wyrobów oraz wskazują drogę wydłużania ich żywotności.

W ostatnim czasie zakupiliśmy skaningowy Mikroskop Elektronowy, który jest urządzeniem umożliwiającym ocenę mikrostruktury badanych materiałów ogniotrwałych. Dzięki specjalnie dobranym detektorom pozwala na ocenę składu pierwiastkowego w mikroobszarach. Bogate i intuicyjne oprogramowanie daje technologom możliwość zaglądania do wnętrza badanego materiału i jego szybką ocenę.

Oprócz metod eksperymentalnych prowadzimy również modelowe symulacje za pomocą programów komputerowych. W zakresie obliczeń numerycznych stosujemy oprogramowanie termochemiczne (FactSage), oprogramowanie do obliczeń CFD i MES (Comsol, Ansys Fluent) oraz program do obliczeń symbolicznych (Maple).

Galeria