• 1971 r.

  Rozpoczęcie budowy zakładu

 • 1975 r.

  Oficjalne rozpoczęcie działalności produkcyjnej zakładu

  Do eksploatacji oddana została cześć obiektów o zdolności produkcyjnej 65%

 • 1976 r.

  Całkowite przekazanie zakładu do eksploatacji

 • 1978 r.

  Osiągniecie pełnej zdolności produkcyjnej

 • 1992 r.

  Przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę akcyjną skarbu państwa

 • 1995 r.

  Wniesienie akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

 • 1997 r.

  Pierwsza certyfikacja Systemu Zarządzania
  Jakością ISO 9001

 • 1997 r.

  Debiut na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 2001 r.

  Utworzenie Grupy Kapitałowej

 • 2003 r.

  Pierwsza certyfikacja Systemu Zarządzania
  Środowiskiem ISO 14001

 • 2004 r.

  Zakończenie procesu prywatyzacji – pozyskanie inwestora strategicznego w postaci spółki menadżersko-pracowniczej

 • 2006

  Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001

 • 2014 r.

  Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 2015 r.

  Jubileusz 40-lecia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

 • 2020 r.

  Jubileusz 45-lecia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.