Grupa Kapitałowa „ROPCZYCE” składa się z jednostki dominującej – spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. oraz:
– Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o.,
– ZM Nieruchomości sp. z o.o,
– Ropczyce Haicheng Refractories Co. Ltd. z siedzibą w Haicheng, Chiny (WFOE).

GRUPA KAPITAŁOWA BUDOWANA JEST WOKÓŁ DWÓCH PODSTAWOWYCH SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI:

  • CERAMICZNEGO, obejmującego produkcję i sprzedaż wyrobów ogniotrwałych oraz działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnej techniki i technologii produkcji;
  • INŻYNIERINGOWO-USŁUGOWEGO, prowadzącego działalność w sferze kompleksowych usług związanych z ceramika ogniotrwałą adresowanych do branż zgłaszających popyt na wyroby ogniotrwałe, a także usług związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa produkcyjnego w zakresie energetycznym i elektro-automatycznym świadczonym zarówno na rzecz spółki jak i odbiorców zewnętrznych.

Obok rozwoju poszczególnych segmentów celem Grupy jest pełne wykorzystanie efektów synergii pomiędzy obszarami. Wymiernym efektem tych działań są kompleksowe projekty inwestycyjne realizowane przy udziale spółek Grupy.

ZM Nieruchomości Sp. z o.o. – Optymalizacja wykorzystania posiadanego majątku, nie związanego w całości z core businessem Spółki.

Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd (WFOE) – Przedstawicielstwo na rynku chińskim w obszarze zakupu surowców i wyrobów gotowych (uzupełnienie portfolio produktowe ZMR SA) oraz sprzedaż materiałów ogniotrwałych Spółki

Instytucje rynku kapitałowego