Grupa Kapitałowa „ROPCZYCE” składa się z jednostki dominującej – spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. oraz:

-Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o.,
– ZM Nieruchomości sp. z o.o,
– ZMR NORTH AMERICA, INC.,
– ZMR Consulting GmbH.

GRUPA KAPITAŁOWA BUDOWANA JEST WOKÓŁ DWÓCH PODSTAWOWYCH SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI:

  • CERAMICZNEGO, obejmującego produkcję i sprzedaż wyrobów ogniotrwałych oraz działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnej techniki i technologii produkcji;
  • INŻYNIERINGOWO-USŁUGOWEGO, prowadzącego działalność w sferze kompleksowych usług związanych z ceramika ogniotrwałą adresowanych do branż zgłaszających popyt na wyroby ogniotrwałe, a także usług związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa produkcyjnego w zakresie energetycznym i elektro-automatycznym świadczonym zarówno na rzecz spółki jak i odbiorców zewnętrznych.

Obok rozwoju poszczególnych segmentów celem Grupy jest pełne wykorzystanie efektów synergii pomiędzy obszarami. Wymiernym efektem tych działań są kompleksowe projekty inwestycyjne realizowane przy udziale spółek Grupy.

Instytucje rynku kapitałowego