TAK PROWADZIMY BIZNES

Jednym z najważniejszych celów strategicznych dla Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. jest umacnianie wizerunku, jako firmy spełniającej światowe standardy w zakresie jakości wyrobów ogniotrwałych i obsługi klienta, a także dbającej o stan środowiska naturalnego i przestrzegającej zasad etyki w biznesie.

Wyznajemy zasadę, że kluczową wartością w biznesie jest zaufanie, i że przestrzeganie standardów etycznych daje nam przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze zasady etyczne promowane przez naszą Spółkę ujmuje Kodeks Wartości, który został przyjęty w przekonaniu, że wartości podzielane przez wszystkich pracowników dostarczają sensu wspólnym kierunkom działań i są przewodnikiem w kształtowaniu zachowań.

 

Najważniejsze wartości, którymi kierują się pracownicy Spółki w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych:

 

Przestrzegając powyższe zasady dbamy o to, by nie zawieść zaufania jakim darzą nas interesariusze.

Instytucje rynku kapitałowego