Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

a) specjalny adres e-mail(POIS@mr.gov.pl)

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Nazwa Plik
Projekty realizowane i zrealizowane przez ZMR SA w latach 2010-2021

Instytucje rynku kapitałowego