Prospekt emisyjny Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. znajduje się w poniższym linku:

Zakłady Magnezytowe Ropczyce_Prospekt Emisyjny_akcje serii D i E