Wyciąg ze strategii Spółki na lata 2017-2020 dostępny jest w poniższym linku:

Wyciąg_ze_strategii_2017-2020